• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در انتظارِ وصلِ تو جانم به لب رسید - آری به لب رسید شبی چشمهٔ وصال