• 5 سال پیش Phatzimo گجت mag.digikala.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    باتری گوشی‌ها تا دو سال دیگر بیش از یک هفته دوام می‌آورد