• 5 سال پیش Phatzimo گجت mag.digikala.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ربات BB-8، سوغاتی از دنیای جنگ‌های ستاره‌ای در خدمت شما