• 5 سال پیش Phatzimo شعر فارسی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعری از مولانا