• 5 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی literaturefarzanegan.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چند نکته در مورد نقش نمای اضافه (کسره ی اضافه)