• 5 سال پیش Phatzimo شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غزل «آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن» از مولانا