• 4 سال پیش Phatzimo تجهیزات فیلم و عکس mag.digikala.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    GoPro از دوربین 360 درجه‌ی Omni رونمایی کرد