• 5 سال پیش Farhad شعر فارسی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نه اُو داره نه اُودونی نه گلبانگ مسلمونی - محسن پزشکیان