• 4 سال پیش Farhad شعر ترجمه بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از یاد مبر که جامه‌ات را کولیان به تو بخشیده‌اند. - لورکا - شاملو