• 4 سال پیش afshin هوش مصنوعی clarifai.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    Clarifai سیستم پیشرفته تشخیص هوشمند و برچسب‌گذاری تصاویر