• 6 سال پیش afshin درست‌نویسی khorasanzameen.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کاربرد واژه های پارسی به جای واژه های عربی