• 7 سال پیش afshin هوش مصنوعی scs.ryerson.ca بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دموی آنلاین شبکه عصبی کانوولوشنال برای تشخیص ارقام دستنویس انگلیسی