• 7 سال پیش darbare شعر فارسی kashkoole-adab.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معنی ترکیب لن ترانی