• 7 سال پیش darbare گرافیک 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اصطلاح «تندو» و «ترکیب‌بندی هرمی» در نقاشی