• 7 سال پیش darbare گرافیک 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نقاشی‌های واقع‌گرایانه (رئالیسم) تنها با استفاده از خودکار