• 7 سال پیش darbare طراحی صنعتی designmatters.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    طراحی یک کوله پشتی با الهام از هواپیمای جنگنده