• 9 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی kashkoole-adab.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نشانه های جمع در زبان فارسی: "ها" و "ان"