• 7 سال پیش darbare طراحی صنعتی roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    لوگویی به سبک نازی‌ها برای دونالد ترامپ