• 7 سال پیش afshin ریاضیات fa.m.wikipedia.org بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حدس فيروزبخت - حدسیه‌ای رياضي از استاد دانشگاه اصفهان در رابطه با اعداد اول