12

12

12

11

اگر موفق به اثبات این قضیه شدید، تصویری از اثبات خود را به قسمت نظرات بفرستید.

12

16

برای هر شکل و هر راستای دلخواه میتوان خطی رسم کرد که مساحت شکل را به هر نسبت دلخواه تقسیم کند. 

اگر موفق به اثبات این ادعا شدید استدلال خود را در قسمت نظرات ارائه کنید.

17

چنانچه‌‌ موفق با اثبات این‌ ادعا شدید تصویری از راه حل را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

18

پاسخ خود را در قسمت نظرات وارد کنید

27

36

به نظر می‌رسد چنین ترتیبی برای هر مجموعه اعداد متوالی یک تا n برای n بزرگتر از ۱۵ وجود دارد. 

اگر موفق به تولید این رشته برای اعداد یک تا ۱۳۹۷ شدید پاسخ را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

20

18

آیا این الگو ادامه پیدا میکند؟

16

28

منبع: ویکی پدیا

نشان دهید در هر مبنای دلخواه بینهایت عدد Kaprekar وجود دارد و تصویری از اثبات خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

23

اگر موفق به یافتن راه حل مسئله شدید تصویری از پاسخ را در قسمت نظرات این پست به اشتراک بگذارید.

25

26

30

21

29

25

38

برابری فوق‌ را اثبات کنید و تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

بیشتر ببینید