18

اگر رشته‌ي اعدادی که با جایگزین کردن هر عدد با مجموع مربعات ارقام آن بدست می‌آید به یک پایان یابد آن عدد را خوشحال (Happy) می‌نامند. 

برای هر عدد طبیعی n میتوان n عدد متوالی خوشحال (Happy Number) پیدا کرد. برای مثال ۱۸۸۰٬‍۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ سه عدد طبیعی خوشحال هستند. 

اولین رشته متوالی از ۶ عدد متوالی خوشحال با ۷۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶  شروع می‌شود.

 

16

اگر موفق به یافتن کوچکترین عددی که داری این خاصیت در مبنای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ شدید در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

15

تصویر کلیسای Corpus Christi را در  اینجا  ببینید.

عدد ۲۶۶۸ رقمی نمایش داده شده در تصویر را اینجا ببینید و اگر خواستید اول بودن آن را با استفاده از  این ابزار آنلاین  امتحان کنید. توضیح اینکه این عدد چگونه پیدا شده را در  پست منبع  این مطلب ببینید. 

آیا میتوانید عدد اولی با نمایش مقبره حافظ را پیدا کنید؟

 



11

بیشتر ببینید