• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک عدد اول ۶۴۹ رقمی که در اولین ارقام عدد e پنهان شده است