• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک الگوی ریاضی که بعد از 8424432925592889329288197322308900672459420460792433 تکرار از بین می‌رود