• 4 سال پیش sajjadasadi ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اعداد شگفت انگیز یا اتومورفیک (Automorphic)