• 7 سال پیش afshin ریاضیات riazi.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دوقلوهاي اول، مسئله ٢٣٠٠ ساله رياضي