• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رابطه شگفت انگیز مثلث سرپینسکی و اعداد زوج و فرد در مثلث پاسکال