• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با ثابت نگه داشتن یک راس و حرکت راس دیگر یک مثلث متساوی الاضلاع روی یک خط، راس سوم روی یک خط حرکت می‌کند