• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اینفوگراف انگلیسی در رابطه با زیبایی رابطه e^pi+1=0 رابطه‌ای ساده بین مهمترین اعداد و نمادهای ریاضی