• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بعد از بسط عبارات و ساده کردن جملات چند جمله در این عبارت جبری باقی می‌ماند؟