• 4 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مکعب مستطیل ایده آل (perfect cuboid) یک مسئله حل نشده ریاضی