• 5 سال پیش afshin شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اشتباه کاندید استاد بزرگی شطرنج (Karthikeyan Murali) با بازی Qc6