• 6 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نتیجه‌ای از رابطه فیثاغورث S10 = S11 + S12