• 5 سال پیش darbare طراحی صنعتی 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کیف‌های چرمی پرین پاریس ـ نوآوری در طراحی با تلفیق دو محصول متفاوت