• 6 سال پیش darbare موشن گرافیک darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    استفاده مناسب از Pan و Tilt و Zoom در ایجاد روال داستان گویی بسیار تاثیر گذار است