• 4 سال پیش afshin شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حرکت با سفید - مات در دو حرکت