• 5 سال پیش afshin ریاضیات ihoosh.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حدوث زمانی جهان از دیدگاه ریاضی و فیزیک