• 5 سال پیش afshin ریاضیات newmathworld.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی اعداد مرسن و اثبات چند قضیه کاربردی در رابطه با آنها