• 6 سال پیش afshin شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید شروع می‌کند و بازی را می‌برد