• 6 سال پیش afshin ریاضیات بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همه جفت‌های n و p را از میان اعداد طبیعی پیدا کنید که جذر (n+p/n) عددی طبیعی و p عددی اول باشد