• 6 سال پیش afshin ریاضیات بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همه اعداد اول p، q و r را پیدا کنید که p+1)(q+2)(r+3)=4pqr)