• 6 سال پیش arman موشن گرافیک darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    استفاده از گرين (Grain) در موشن گرافيك