• 6 سال پیش afshin شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید شروع و در سه حرکت مات می‌کند