• 6 سال پیش afshin ریاضیات roshdmag.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجله رشد آموزش ریاضی شماره ۱۲۷. پاییز ۹۶ - ادای احترام به مریم میرزاخانی؛ نابغه ریاضی جهان