• 5 سال پیش afshin شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید شروع و در دو حرکت مات می‌کند