• 9 سال پیش afshin ریاضیات s3.picofile.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری برابری ... + 1/8 + 1/4 + 1/2 = 1