• 5 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجموع مساحت مربع‌های قرمز و باقی‌مانده سبز رنگِ مثلث متساوی الاضلاع در حدود ۱٪ اختلاف دارند. کدام بزرگترند؟