• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دایره به مرکز B اضلاع مثلث را در نقاط D و E قطع می‌کند. اگر M پای میانه باشد نشان دهید AB x DG=BC x EG