• 6 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در مثلث متساوی‌الاساقین با زاویه راس ۲۰ درجه نشان دهید زاویه x نیز ۲۰ درجه است