• 4 ماه پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک رابطه شگفت انگیز در رابطه با دوایر مماس بر هم