• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    روی اضلاع یک مثلث مربع‌هایی بنا شده است. ثابت کنید مساحت مثلث سبز و نارنجی برابر است